การละเล่นไทย


การละเล่นไทย

การละเล่นของเด็กไทยใช่ไร้ค่า เป็นเอกลักษณ์คงคุณค่ามาช้านาน

บรรพชนสร้างมาเพื่อลูกหลาน อย่าให้กาลมามลายจนหายไป

สอนลูกสอนหลานให้รู้จักเป็น ให้การละเล่นเด็กไทยอยู่คู่ไทย

ช่วยนำเหนี่ยวฟื้นฟูสู่นิสัย สืบต่อให้เอกลักษณ์เราอยู่เนานาน

เส้นคั่นคอมเม้น

m

Advertisements